foto - Upírex strašlivex (tábor - I. turnus)

Upírex strašlivex (tábor - I. turnus)


Hola hej! Uháněj, na ramena nohy dej, poutníče. Opozdit se na stezkách lesních může býti osudné. Střez se zůstati po soumraku mimo své obydlí. Nad dveře česneku trs zavěs a stříbrnou lžíci pod práh zakopej.

Okna, dveře petlicemi a trámy zataras. Modli se a pros, abys do prvního zakokrhání zůstal živ…
Stín bestie tvůj příbytek obchází, špičáky se zalesknou v měsíčním šeru a drápy se mihnou v povětří.
Doba zlá jest, čas zubisek a vampýřích rejdů právě nastal.

Statečná Doubravka však věřila, že zlo porazí, vzala osud do svých rukou a vyrazila k Drákulovu hradu…   

 
foto - RomeWorld (tábor - III. turnus)

RomeWorld (tábor - III. turnus)

Vrátit se zpět do doby Římské říše a osvobodit se Spartakem všechny otroky...nebo jsou to jen roboti?